Samarbeidspartnere

Balansekunst

Steatornis er meldem av Balansekunst som er et samarbeid mellom over 100 organisasjoner i kulturlivet i Norge. I dette samarbeidet jobbes det for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Balansemerket

Steatornis har oppnådd Balansemerket som er en merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. I forbindelse med det har vi blant annet fått på plass solide retningslinjer mot seksuell trakassering i Steatornis.

Balansekunst sine nettsider

Norges Handikapforbunds Ungdom Trøndelag

NHFU Trøndelag

Vision Inclusive

Vision Inclusive er en internasjonal organisasjon som holder til i Belga.

Inclusive Mobility

Inclusive Mobility er et europeisk samarbeid der Steatornis vil jobber tett med Vision Inclusive og andre europeiske organisasjoner.

Les mer om Inclusive Mobility (engelsk).

Mer informasjon vil bli publisert i løpet av høsten.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

Nyttige ressurser