Grafisk profil

Steatornis

Logo

Logo

Logo uten tekst

Logo%20med%20tekst

Logo med tekst under


Steatornis%20v3%20logo%20webside%20topp%20svart%20tekst

Farger

Rød
CMYK: 0/96/92/10
RGB: 211/31/28
HEX: #D31F1C
Blå
CMYK: 90/54/0/0
RGB: 0/105/178
HEX: #0069B2
Grønn
CMYK: 80/8/100/0
RGB: 37/158/56
HEX: #259E38
Gul
CMYK: 3/38/95/0
RGB: 243/170/13
HEX: #F3AA0D

Tilgjengelighet

Kontrast

For å sikre god lesbarhet skal all tekst ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen.

Bildebeskrivelse

Alle bilder skal ha en bildebeskrivelse eller alternativ tekst, slik at innholdet formidles korrekt til alle brukere.

Tilgjengelige dokumenter

Alle dokumenter skal kunne leses med skjermleser. PDF-er skal sjekkes for tilgjengelighet og det bør også produseres i DOCX-format (Microsoft Word/OOXML).

Utforming av grafisk profil: Jasmin Grohmann